Головна › ПРО КОМIТЕТ › Основи дiяльностi

Основи діяльності

  Виходячи з основної мети  створення Міжнародний комітет захисту прав людини, головними напрямками його діяльності є:

- надання правової допомоги особам, що її потребують у галузі українського, європейського та світового правозахисного законодавства;
- поширення серед населення ідей, викладених у Декларації прав людини та інших міжнародних документах правозахисного змісту;
- сприяння гуманізації умов утримання підлітків  і дорослих у місцях, призначених для виконання покарань;
- захист невід ємних прав громадян України  та громадян інших держав;
- участь у міжнародних акціях та довгострокових проектах , пов'язаних з питаннями захисту прав людини;
- реалізація постійної програми з надання матеріальної допомоги мало захищеними верствам населення, багатодітним сім ям, інвалідам всіх категорій, одиноким особам похилого віку;
- заснування засобів масової інформації , видання книг, журналів, листівок, буклеті тощо  з метою поширення ідей та реальних дій організації, а також надання населенню світової інформації з питань захисту прав людини;
- участь в організації і проведенні виставок, кіно-відео-показів , фестивалів, лекцій, концертів та інших заходів з метою поширення ідей та завдань організації. 
Україна,                                                 Тел./факс: +380 44 289-8359
01033, м.Київ                                        E-mail: committee@ukr.net
вул.Володимирська, 93, офіс 9.
Тепловизор Ремонт СТО